Certifikimi EN ISO 22000: 2005 dhe HACCP

  • Kreu
  • >
  • Sukseset
  •  > 
  •   Certifikimi EN ISO 22000: 2005 dhe HACCP

Një nga investimet më të domosdoshme për të plotësuar të gjitha kërkesat e Bashkimit Europian, shoqëria e ka bërë para 12 vitesh duke siguruar certifikimin me EN ISO 22000 : 2005 dhe HACCP.

Përsa i përket politikës së vendosjes së çmimeve, shoqëria TONA CO SH.P.K, ndjek një politikë ku gërshetohen kostoja, objektivat e kompanisë, kërkesa e konsumatorit si dhe duke konsideruar operatorët e tjerë në tregun e përpunimit të mishit.

Nga studimet e bëra në Shqipëri nga projektet e USAID kanë dalë disa përfundime, ku shoqëria TONA CO njihet në masën 60-70% nga të intervistuarit, të cilët mendojnë që kjo shoqëri është një kompani me produkte të cilësisë shumë të mirë dhe çmimet e saj janë të arsyeshme. Në përfundim të këtij studimi TONA CO pozicionohet si ndër kompanitë më cilësore në tregun shqiptar.

Përsa i përket marketingut, shoqëria TONA CO ka zhvilluar vazhdimisht fushata promovimi për produktet e reja, duke pritur aprovimin e konsumatorëve para daljes së tyre në treg.

Kontributet e kompanisë janë të shpeshta edhe në aktivitete të ndryshme të zhvilluara nga institucione në Shqipëri, të tilla si panaire, aktivitete sportive, evenimente bamirësie si brenda ashtu edhe jashtë vendit.

sqAlbanian
en_GBEnglish sqAlbanian