Green Energy

Fabrika e perpunimit te mishit

Tashmë në fabriken e sallamerisë “TONA”(rreth 3500m2 siperfaqe ne total) është duke u prodhuar dhe ofruar më shumë se 80 produkte ushqimore. Kjo gamë produktesh përbëhet nga disa linja të reja prodhimi: sallami, salcicesh, proshutash, nënprodukte mishi të ngrira, produkte brumi dhe salca me standarte europiane.

Impianti i thertores

Impianti i therjes “TONA” (rreth 4500m2 siperfaqe ne total) kompania u integrua vertikalisht duke investuar në një impiant modern grumbullimi, therjeje dhe përpunimit të thellë të mishit të freskët. Ky impiant eshte i projektuar në tre linja, për mishin e Gjedhit, Derrit dhe të Imtave.