Historiku ndër vite

1992

FILLIMI I AKTIVITETIT me vetëm 3 produkte. Punishte e vogël artizanale për përpunimin e mishit. Prodhimi i 3 produkteve të para.

1994

Bashkëpunimi me projektet e USAID në Shqipëri.

1995

Teknologë të mundësuar nga projektet e “USAID” në Shqipëri zhvilluan disa receptura produktesh sallamerie.
(15 produkte të reja sallamerie)

1998

INVESTIM I NJE FABRIKE TE RE
(fabrika e re, investimi modern 1100 m2)

2001

INVESTIM NE REPARTIN E PRODUKTEVE GJYSEM TE GATSHME

2001

INVESTIM NE ZGJERIMIN E FABRIKES
(Fabrika e re, investimi modern 2800 m2)

2006 - 2010

INVESTIM NE LINJA TE REJA PRODUKTESH SALLAMERIE

2014 - 2016
INVESTIM NE IMPIANTIN PER GRUMBULLIM THERJE PERPUNIM I MISHIT TE FRESKET (Thertore Moderne) Investimi në një impiant modern në zhvillimin e “Integrimit Vertikal” të kompanise. Ky impiant mundesoi therjen në tre linja për të gjitha kategoritë e kafshëve (Mishi i kuq)
2017

INVESTIM NE NJE LINJE "GYROS" GREEK STYLE

2018

INVESTIM NE LINJE MODERNE TE PRODHIMEVE TE BRUMIT
(“Greek style pita“ dhe “frozen pizza“)

2021

INVESTIM NE PANELE DIELLORE (Green Energy) Investim në efiçencë të energjisë nëpërmjet paneleve fotovoltaike.
(Alternativë për prodhimin e energjisë me impakt më të ulët në mjedis)

2022

Në vitin 2022, Tona mbush plot 30 vite që operon në tregun shqiptar.