Stili i menaxhimit, kultura e kompanisë dhe angazhimi i saj e bëjnë atë konkurrente potenciale. Këta elementë e dallojnë kompaninë nga konkurrentët e saj dhe kontribuojnë drejt zhvillimit të një avantazhi të qëndrueshëm në treg.

Kompania ka për qëllim të kompensojë mirë personelin e vet, me qëllim që të mbajnë njohuritë dhe eksperiencën e paçmuar si dhe të sigurojnë efektivitet në punë. Ne iu sigurojmë punonjësve mundësi të barabarta, respektojmë të drejtat e punonjësve dhe përpiqemi të arrijmë rendiment optimal ndërkohë që realizojmë potencialin e plotë të çdo punonjësi.

“Tona CO” i jep rëndësi motivimit të punonjësve duke dhënë çmime individëve të dalluar dhe grupeve. Në bashkëpunim me njerëz entuziaste, të aftë dhe të fuqishëm që ndërveprojnë me klientët, ne jemi të aftë të përmbushim nevojat më mirë se askush tjetër.