Stafi i kualifikuar, njohuri dhe eksperiencë

Stili i menaxhimit, kultura e kompanisë dhe angazhimi i saj e bëjnë atë konkurrente potenciale. Këta elementë e dallojnë kompaninë nga konkurrentët e saj dhe kontribuojnë drejt zhvillimit të një avantazhi të qëndrueshëm në treg. Kompania ka për qëllim të kompensojë mirë personelin e vet, me qëllim që të mbajnë njohuritë dhe eksperiencën e paçmuar […]

Certifikimi EN ISO 22000: 2005 dhe HACCP

Një nga investimet më të domosdoshme për të plotësuar të gjitha kërkesat e Bashkimit Europian, shoqëria e ka bërë para 12 vitesh duke siguruar certifikimin me EN ISO 22000 : 2005 dhe HACCP. Përsa i përket politikës së vendosjes së çmimeve, shoqëria TONA CO SH.P.K, ndjek një politikë ku gërshetohen kostoja, objektivat e kompanisë, kërkesa e […]

Marketi “Tona”

Një investim i planifikuar prej vitesh mori jetë në vitin 2015 me hapjen e Market “Tona”, një hapësire e modernizuar ku mund të gjendet larmia e produkteve “Tona”. Produktet “Tona” të një cilësie të lartë përmbushin nevojat e klientit, të mbështetura nga një shërbim i shkëlqyer që u bëhet atyre. Duke qënë se “Tona Co” […]